Welkom

Het zorgpad alcohol heeft als doelstelling hulpverleners te begeleiden in het opsporen en aanpakken van problematisch alcoholgebruik.

Het detecteren van de problematiek gebeurt met de AUDIT-vragenlijst. Deze vragenlijst geeft ons een idee of er sprake is van problematisch alcoholgebruik en de ernst hiervan.

Het zorgpad maakt een onderscheid tussen milde, matige en ernstige angst en geeft aan welke interventies telkens van toepassing zijn. Deze interventies doen we volgens de principes van de stepped care ( lichte interventies waar het kan, intensiever als het moet) en matched care ( afstemmen van de interventie op patiëntkarakteristieken zoals ernst en duur stoornis, sociale rollen, therapiemogelijkheden). Dit alles gevolgd door periodieke evaluaties om te zien of er verbetering is en desgevallend bij te sturen.

Voorlopig werd het zorgpad enkel voor de regio Midden West-Vlaanderen uitgewerkt en geoperationaliseerd.

Het is in eerste instantie ook een zorgpad voor de eerstelijn, om haar te helpen bij de herkenning van mentale problemen en deze ook binnen de eerstelijn aan te pakken. Hiervoor worden verschillende tools aangereikt en desgevallend/gewenst  technieken aangeleerd om zo de eerstelijn kundiger te maken om deze veel voorkomende mentale problemen aan te pakken die nu nog te vaak ongemerkt/onbehandeld voorbij gaan.

In samenwerking met de provinciale werkgroep legale middelenmisbruik werd dit zorgpad ontwikkeld. Het zorgpad werd lokaal afgestemd op de regio Midden West-Vlaanderen.

Zo ziet het provinciale zorgpad er momenteel uit :

Knipyugomijsel

Zorgpad – april 2014