Home » Ambulante detox

Ambulante detox

Ambulante aanpak ontwenning

 

 • Ernst ontwenning afhankelijk van voorgeschiedenis ( delier, ontwenningsinsulten) en de huidige klinische toestand ( reeds ontwenningssymptomen, nog onder invloed …).
 • Kans neemt toe als er meer dan 8(man) / 6 (vrouw) eenheden per dag worden gedronken, meer dan 30 j, AUDIT boven 12, afwijkende levertesten, alcoholgerelateerde problemen ( lever, cardiaal, pancreas), ernstige somatische problemen, ondervoeding, alc-stigmata (abn vascularisatie)..
 • Labo-onderzoeken minder significant dan AUDIT
 • Laboresultaten weinig sensitief of specifiek.
 • Kan gebruikt worden om pt te wijzen op gevolgen van zijn alcoholgebruik en hem zo motiveren om te stoppen.
 • Leverfunctietesten zijn eerder indicatief voor schade alcohol aan het lichaam.
 • CDT is indicator van lange termijn hoog risico gebruik.
 • Pt laten blazen is goede indicator van huidig gebruik
 • Zelfrapportage vragenlijsten zoals de AUDIT en klinische oordeel zijn meer sensitief voor het detecteren van alcoholproblemen.

 

Knjijipsel

 

THUIS ?

 • Aanwezigheid mantelzorg die bereid is tot ondersteuning pt
 • Als niet geintoxiceerd ( bloedalcohol < 0.5)
 • afwezigheid psychische en fysische comorbiditeit
 • geen voorgeschiedenis van problemen bij ontwenning en reeds succes bij ontwennen in verleden
 • Controle over het drinken ( nog niet de ganse dag door drinken)
 • geen andere verslavingen van psychoactieve stoffen

 

Voorwaarden :

 

 • Op vraag patient en met toestemming voor opname bij verergeren fysische/psychische toestand tijdens ontwennen.
 • aanmoedigen om voldoende te drinken en te eten
 • aangename en matig verduisterde omgeving
 • Medicatie voorzien
 • Patient en omgeving inlichten over te verwachten symptomen en risico’s
 • Ondersteuning door Huisarts/thuisvpl/mobiel team voor opvolging ontwenningssymptomen en adequate behandeling
 • Opvolgen met CIWA-AR

 

Knuuuipsel

 

116774626

Kniggpsel

 

Na de ontwenning kan dan een verdere behandeling volgen.

Deze gebeurt best volgens het getrapte zorg principe, gaande van ambulante therapie, kort therapieprogramma in een PAAZ tot lange behandeling in een PZ.

In het geval van bijkomende problemen, zowel psychiatrisch als sociaal en contextueel of recidieven zal de provinciale werkgroep een instrument uitwerken om de pt. onmiddellijk in de juiste behandelsetting te laten starten.

Ambulante aanpak ontwenning