Home » Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Dit zorgpad werd lokaal uitgewerkt door een samenwerking tussen de eerstelijns psychologen (ELP) van Roeselare en Izegem, de Huisartsenkring Midden-WestVlaanderen, het CAW Midden West-Vlaanderen, het CGGZ LARGO en Dr Snoeck , psychiater.

Het kwam tot stand vanuit de nood om problematisch alcoholgebruik zo snel mogelijk op te sporen en op een gestandaardiseerde, wetenschappelijk onderbouwde manier aan te pakken.

Vanuit het besef hoe erg deze problematiek is en hoe moeilijk het soms is om het bij zichzelf te herkennen en/of hulp te zoeken.