Home » Zorgpad Midden West-Vlaanderen

Zorgpad Midden West-Vlaanderen

 


Zorgpad alcohol

 

  Patiënt   screenen op alcoholgebruik: bij één of meerder van volgende signalen
–            Psychische   of sociale problemen, vaak in combinatie met slaapproblemen-

–            Aanwezigheid   van alcoholgeur of andere sterke geuren ter maskering

–            Frequent   gebruik van en verzoek om tranquilizers en hypnotica

–            Klachten over   vermoeidheid, malaise, beven, hartkloppingen of overmatig zweten, maag- en   darmklachten (reflux, diarree)

–            Veelvuldig   consulteren met wisselend onduidelijk klachtenpatroon

–            opvolgconsultaties   van grotere medische problemen en een algemeen preventief   gezondheidsonderzoek

Afname van de AUDIT-vragenlijst

Score <7 = aanvaardbaar

score tussen 7 en 19 =   problematisch

 

score  > 19 = afhankelijkheid

Geen   interventie nodig.
 •   Opvolging   door de huisarts

Psycho-educatie ter bewustmaking en om   probleembesef te vergroten
– Folder

– Het bieden van praktische tips om gebruik te   verminderen of stoppen

Kortdurende interventies

 •   Verwijzen   naar:

–            Informatie   www.alcoholhulp.be

–            Bibliotherapie

 •   Doorverwijzen   naar eerste lijn voor instandhoudende factoren:

–            Psychiatrische   comorbiditeit: ELP

–            Comorbide   klachten op gebied van tewerkstelling, financiële status, relationeel,   sociaal : OCMW, CAW

 

AUDIT- vragenlijst na minimum zes weken

Geen verbetering of evolutie, of verslechtering

– Gesprek met een ervaringsdeskundige.

– Zelfhulpprogramma www.alcoholhulp.be

 

AUDIT-vragenlijst na minimum 12 weken

Geen verbetering of evolutie, of verslechtering

– ELP: Diagnostisch onderzoek en kortdurende therapie   [1]

– Huisarts: Farmacotherapie

 

AUDIT- vragenlijst na minimum 18 weken

Geen verbetering of evolutie, of verslechtering:

Sprake van afhankelijkheid

   

 

 

 

 

 • Dezelfde interventies als bij problematisch

gebruik zijn hier tevens van toepassing.

+

 • Screening

–     Brede screening aan de hand van aangepaste

versie LOCUS

 

 • Detox

–     Ambulante   detox, al dan niet met begeleiding van een mobiel crisisteam

–     Residentiële   detox, algemeen ziekenhuis

 

 • Na detox:

–     Module   ambulante zorg

 •   groepsaanbod in PRIT-LINK
 •   zelfhulpgroep AA
 •   zelfhulpprogramma www.alcoholhulp.be
 •   ambulante psychotherapie

–     Indien geen   verbetering of herval:

 • Module verslavingszorg PAAZ
 • Module verslavingszorg PZ

 

 

 

 

 

 

 [1] Cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie of problem solving therapie